Chăm sóc da nám

Da nám, tàn nhang là có các vết đốm trên mặt. Da nám thuộc da thường có thể dùng bộ sản phẩm Chăm sóc da thường, chỉ khác là thay vì dùng Kem face ngày thì đổi thành Kem nám tảo lục. Da nám thuộc da dầu thì dùng bộ sản phẩm Chăm sóc da dầu.